Kleuteronderwijs op Mgr. Hanssen

Middels het informatie boekje kleuteronderwijs Mgr. Hanssen willen wij u graag informeren over het onderwijs aanbod in de groepen, het leerlingvolgsysteem en de activiteiten in de kleutergroepen. Tevens leest u ook nog een aantal tips vanuit de logopedie en activiteiten-en voorleestips voor thuis.
Wij hopen u op deze wijze een helder beeld te geven van de werkwijze in de kleutergroepen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie (aanvullende) vragen hebben, neem dan contact op met uw groepsleerkracht.

Het volledige informatieboekje vindt u hier