Als ouder wil je het beste voor je kind
Er valt u 'iets' op aan uw kind: 'Hij praat nog niet', of 'Mijn dochter kent maar een paar woorden.' Het valt ook anderen op: mensen in uw omgeving, de arts van het consultatiebureau, een leidster op de peuterspeelzaal of een leerkracht op school…

Natuurlijk wil je als ouder graag weten of er echt iets aan de hand is.

En zo ja, hoe je je kind het beste kunt helpen. Wij van de Mgr. Hanssen werken al vele jaren met kinderen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dat doen wij niet alleen, maar samen met ouders, onderwijsprofessionals en andere gespecialiseerde collega's. We delen onze expertise graag en we maken duidelijke afspraken met alle betrokkenen over het onderwijs aan uw kind, zodat we allemaal op dezelfde lijn zitten. Samen zijn we sterker en slimmer.Voor wie kan de Mgr. Hanssen iets betekenen?

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen bij ons terecht vanaf vier jaar. Dove en slechthorende kinderen al vanaf drie jaar. Onze kinderen komen van de peuterspeelzaal, de basisschool, de middelbare school en het mbo, uit het regulier Ún uit het speciaal onderwijs, en uit de zorg. Met onze jarenlange ervaring en expertise leren wij de kinderen om goed te communiceren met hun omgeving. En andersom uiteraard. Met goede hulp zijn dove en slechthorende kinderen en kinderen met TOS meestal prima in staat om het bij hen passend onderwijs te volgen Ún in de maatschappij mee te doen

Dove en slechthorende kinderen

Je bent slechthorend of doof als je gehoorverlies hebt. Een gehooronderzoek kan, al op heel jonge leeftijd, duidelijk maken of er sprake is van gehoorverlies en hoe ernstig dat is. Met onze jarenlange ervaring en expertise leren wij de kinderen om goed te communiceren met hun omgeving. En andersom uiteraard. Bovendien zijn er tegenwoordig veel hulpmiddelen beschikbaar.

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

De ontwikkeling van taal en spraak verloopt bij kinderen met TOS anders dan bij leeftijdsgenoten. Taal wordt in hun hersenen minder goed verwerkt. Daardoor hebben ze grote moeite met praten en/of met het goed begrijpen van taal. Ze vinden het moeilijk om woorden te onthouden, klanken te vormen en zinnen te maken of verhaaltjes te vertellen. Ook zien we vaak moeite met plannen en het omgaan met emoties. Ouders zijn vaak al lange tijd op zoek naar duidelijkheid, ze hebben veelal meerdere professionals geraadpleegd. De diagnose TOS is niet eenvoudig gesteld. Typische TOS-kenmerken zien we ook bij kinderen met bijvoorbeeld ADHD, met een vorm van autisme, dyslexie, laagbegaafdheid en zelfs hoogbegaafdheid. Soms is er sprake van een combinatie van diagnoses.
Als kinderen met TOS ondanks reguliere hulp toch problemen blijven hebben, dan kan de Mgr. Hanssen wellicht iets voor hen betekenen.