header-visuals-1270x400__01
header-visuals-1270x400__03
header-visuals-1270x400__06
header-visuals-1270x400__07
header-visuals-1270x400__16
header-visuals-1270x400__17

Simea

Informatie en ondersteuning

Voor kinderen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zijn gespecialiseerd in begeleiding en onderwijs voor deze leerlingen. Zij werken samen in Siméa.

Voor meer informatie: Simea.nl

Deze website geeft informatie over de mogelijkheden bij de vier instellingen en hoe u zich kunt aanmelden.
Ook vindt u informatie over hoe we samenwerken en gezamenlijke afspraken die gemaakt zijn.